Kanał Rss
Content
Reklamacje
4 stycznia 2016

Reklamacje

Reklamacje, to dla nas nie zło konieczne, ale wyzwanie.

Poniżej opisane są wskazówki w jaki sposób należy sporządzić reklamację, aby została ona szybko i pozytywnie rozpatrzona. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani otrzymaną odpowiedzią zamieszczamy informację o możliwości odwołania się od decyzji.

Reklamacje należy sporządzić niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

 

Co powinno znaleźć się w reklamacji

– Nazwa firmy

– Numer NIP

– Pełny opis rozbieżności

– Wszelkie załączniki o których wspominają Państwo w opisie

– Oczekiwany rezultat reklamacji

 

Reklamacje w wersji elektronicznej można składać na office@slowowroclawian.pl

 

Jeśli reklamacja dotyczy jakości druku:

Prosimy o załączenie egzemplarza gazety, którego wada dotyczy bądź kolorowej kserokopii wysokiej jakości. Jeśli reklamacja jest wysyłana drogą elektroniczną wówczas prosimy o załączenie skanu reklamy w wysokiej rozdzielczości.  Reklamacja będzie rozpatrywana pod kątem powielenia błędów w innych egzemplarzach oraz odchyleń od standardów drukarskich.

Jeśli reklamacja dotyczy projektu reklamy:

Prosimy o załączenie egzemplarza gazety, którego wada dotyczy bądź kserokopii. Jeśli reklamacja jest wysyłana drogą elektroniczną wówczas prosimy o załączenie skanu całej strony na której znajduje się reklama. Prosimy także o przesłanie kopii wiadomości w której zgłaszali Państwo uwagi do tego projektu, bądź kopii wiadomości w której przesłali Państwo nowy projekt. Reklamacja będzie rozpatrywana pod kątem rozbieżności pomiędzy projektem podesłanym, zamawianym, a tym który ukazał się w druku. Weryfikowane będą również terminy w jakich zmiany, bądź nowy projekt został podesłany.

Jeśli reklamacja dotyczy umiejscowienia reklamy:

Prosimy o załączenie egzemplarza gazety, którego wada dotyczy bądź kserokopii. Jeśli reklamacja jest wysyłana drogą elektroniczną wówczas prosimy o załączenie skanu całej strony na której znajduje się reklama. Prosimy także o przesłanie dokumentacji potwierdzającej zamówienie emisji reklamy z wyborem miejsca, bądź gwarantującej wyłączność branżową. Usługa ta jest zawsze usługą dodatkową, odpłatną i zawierana jest osobna umowa dotycząca tej kwestii. Prosimy o upewnienie się, że Państwo zamówili te opcję. Jeśli wynika to z innej dokumentacji, wówczas prosimy o jej załączenie. Reklamacja będzie rozpatrywana pod kątem rozbieżności pomiędzy umiejscowieniem reklamy, a złożonym zamówieniem.

Jeśli reklamacja dotyczy sposobu obsługi przez pracownika:

Prosimy o opisanie o jakiego pracownika chodzi, wszystkich szczegółów kontaktu, dat, treści ustaleń oraz wszystkich zapamiętanych przez Państwa informacji. Jeśli to możliwe prosimy o zacytowanie słów pracownika, której w Państwa ocenie były niewłaściwe. Jeśli posiadają Państwo dokumentację, bądź korespondencję mailową w tej sprawie prosimy o jej dołączenie. Jeśli posiadają Państwo nagranie rozmowy z  naszym pracownikiem, prosimy również o jego przekazanie, nawet jeśli nie poinformowaliście Państwo naszego pracownika o tym, że rozmowa jest nagrywana. Gwarantujemy, że udostępnienie takiego nagrania do celów reklamacyjnych nie spowoduje dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji, a może się jedynie przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Reklamacja będzie rozpatrywana pod kątem jakości obsługi klienta, rozbieżności pomiędzy ofertą, a ustaleniami ustnymi, wywiązania się pracownika ze składanych obietnic. Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie posiadanych dokumentów oraz jeśli będzie to konieczne rozmowy z pracownikiem, bądź jego przełożonym, którego sprawa dotyczy.

Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi…

Jeśli sposób rozpatrzenia reklamacji Państwa nie satysfakcjonuje, wówczas istnieje możliwość zażądania jej ponownego rozpatrzenia – w takiej sytuacji w odpowiedzi na wynik reklamacji należy pisemnie, bądź drogą e-mail poprosić o jej ponowne rozpatrzenie. Wówczas sprawa zostanie zweryfikowana od początku przez innego z pracowników działu reklamacji, bądź działu obsługi klienta. W przypadku braku wyjaśnienia w sposób wystarczający Państwa problemu firma Magnes Media dostawia do dyspozycji osobę na stanowisku Rzecznika Klienta. Po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego mogą się Państwo zwrócić o jego pomoc. W tym celu należy przesłać pocztą tradycyjną, bądź drogą mailową wszystkie dokumenty w sprawie wraz ze składanymi reklamacjami oraz otrzymanymi odpowiedziami. Rzecznik Klienta w sposób obiektywny zapozna się z Państwa sprawą i drogą telefoniczną poprosi o wyjaśnienie niejasności oraz podanie szczegółowych okoliczności w sprawie, rozmowa może być nagrywana. Po zapoznaniu się ze sprawą Rzecznik Klienta wydaje opinię w ramach, której poleca pozytywne rozpatrzenie reklamacji, bądź uzasadnia decyzję odmowną. W przypadku decyzji odmownej zostanie zaproponowane polubowne rozwiązanie problemu. Jeśli proces reklamacyjny, opinia Rzecznika Klienta oraz otrzymana propozycja polubownego rozwiązania zaistniałego problemu Państwa nie satysfakcjonuje, wówczas istnieje możliwość zwrócenia się z Pismem do Zarządu o interwencje w sprawie.

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress